NFL Football
Sunday, October 1st 2023 4:05 PM
Finished
Spread
Money
Total
6.5 -115
242
O49.0 -110
-6.5 -105
-293
U49.0 -110
SPREAD
Las Vegas Raiders 6.5 (-115)
AVG SPREAD W%: 44 ROI: -17
Matt Fargo W%: 47 ROI: -4 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 Cowtown Sports W%: 0 ROI: -100 Jess Root W%: 46 ROI: -10 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Big Al W%: 51 ROI: -5 Oskeim Sports W%: 51 ROI: -10 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6

SPREAD
Los Angeles Chargers -6.5 (-105)
AVG SPREAD W%: 52 ROI: -2
Larry Hartstein (The Maestro) W%: 55 ROI: 3 Ross Benjamin W%: 46 ROI: -13 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 The Betting Queen W%: 53 ROI: 0 Allen Eastman W%: 57 ROI: 10 Jesse Schule W%: 50 ROI: -10 LA Insider W%: 50 ROI: -5 Kelso Sturgeon W%: 43 ROI: -19 Extreme Sports Locks W%: 50 ROI: -7 Juice Picks W%: 55 ROI: -0 Sal Michaels W%: 53 ROI: 1 Mark Ruelle W%: 52 ROI: -2 Craig Forde W%: 50 ROI: -4 The Prez W%: 63 ROI: 16 Adam Silverstein W%: 54 ROI: 3MONEY
Las Vegas Raiders 242
AVG MONEY W%: 46 ROI: -10
Jess Root W%: 46 ROI: -10

MONEY
Los Angeles Chargers -293
AVG MONEY W%: 67 ROI: -3
LVSB BIG Favorites W%: 67 ROI: -3

TOTAL
UNDER 49.0 (-110)
AVG UNDER W%: 49 ROI: -7
Ben Burns W%: 53 ROI: -4 Kelso Sturgeon W%: 43 ROI: -19 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1

TOTAL
OVER 49.0 (-110)
AVG OVER W%: 46 ROI: -11
Roger Quinn W%: 44 ROI: -14 Jeremy Picks and parlays W%: 47 ROI: -8 The Betting Queen W%: 53 ROI: 0 King Creole W%: 37 ROI: -29 Jess Root W%: 46 ROI: -10 Craig Forde W%: 50 ROI: -4