MLB Baseball
Tuesday, June 11th 2024 9:45 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -220
102
O8.0 -105
-1.5 185
-112
U8.0 -115
SPREAD
Houston Astros 1.5 (-220)

SPREAD
San Francisco Giants -1.5 (185)
AVG SPREAD W%: 53 ROI: -4
Liam Keating W%: 49 ROI: -7 Ricky Tran W%: 58 ROI: -1MONEY
Houston Astros 102
AVG MONEY W%: 50 ROI: -4
Craig Trapp W%: 50 ROI: -5 Razor Sharp W%: 48 ROI: -9 Corey Scott W%: 53 ROI: 3 Ed Perovic W%: 50 ROI: -4

MONEY
San Francisco Giants -112
AVG MONEY W%: 50 ROI: -6
Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Jake Allmann W%: 49 ROI: -9 Paul Biagioli W%: 50 ROI: -4 Randy Chambers W%: 49 ROI: -5 Ron Romanelli W%: 50 ROI: -5 Ty Gaston W%: 47 ROI: -9 Huddle Up Sports W%: 51 ROI: -3 Griffin Murphy W%: 45 ROI: -13 The Champ W%: 51 ROI: -6 Your Daily Capper W%: 55 ROI: -0

TOTAL
UNDER 8.0 (-115)
AVG UNDER W%: 52 ROI: 0
Mitch Wilson W%: 52 ROI: -0 Shane Mickle W%: 51 ROI: -2 Corey Scott W%: 53 ROI: 3

TOTAL
OVER 8.0 (-105)
AVG OVER W%: 49 ROI: -7
Liam Keating W%: 49 ROI: -7