MLB Baseball
Monday, September 18th 2023 18:40
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -148
139
O8.5 -117
-1.5 128
-153
U8.5 -105

SPREAD
Miami Marlins -1.5 128
Ryan Bunnell W%: 50.51 ROI: -2.1 Sports Picks Forum W%: 49.66 ROI: -6.23 Lucky Lee Locks W%: 47.62 ROI: -19.67
SPREAD
New York Mets -148 1.5
Adam Rauzino W%: 57.65 ROI: 9.55 Howie TheCapperaa W%: 58.54 ROI: 5.72

MONEY
Miami Marlins -153
David Racey W%: 43.03 ROI: -17.66 Chris Ruffolo W%: 52.56 ROI: -1.35 Caleb Davis W%: 42.86 ROI: -21.64 ConsensusPix W%: 59.15 ROI: -4.39 Top Guy Baseball W%: 59.52 ROI: 0.05 AAA Sports W%: 56.64 ROI: -0.02 Mike Lundin W%: 37.04 ROI: -33.2 Mitch Wilson W%: 49.02 ROI: -5.41 Grace McDermott W%: 46.54 ROI: -14.2 Craig Trapp W%: 51.13 ROI: -1.02 Kevin Erickson W%: 50.65 ROI: -2.12 Wayne Root W%: 29.11 ROI: -43.25 Ben Burns W%: 53.01 ROI: -5.22 Extreme Sports Locks W%: 51.64 ROI: -7.16

MONEY
New York Mets 139
Josh Schonwald W%: 52.11 ROI: 4.05 Ron Romanelli W%: 47.03 ROI: -10.49 Tony's Picks W%: 47.93 ROI: -5.81 Pat Adams W%: 42.41 ROI: -11.6
TOTAL
OVER 8.5 -117
Eddie Picks and parlays W%: 46.8 ROI: -5.94 Grace McDermott W%: 46.54 ROI: -14.2 Dimers W%: 46.43 ROI: -1.85 Kevin Erickson W%: 50.65 ROI: -2.12
TOTAL
UNDER O 8.5 -105
Caleb Davis W%: 42.86 ROI: -21.64