MLB Baseball
Monday, July 1st 2024 6:45 PM
Finished
Spread
Money
Total
-1.5 140
-115
O8.5 105
1.5 -162
104
U8.5 -125
SPREAD
New York Mets -1.5 (140)
AVG SPREAD W%: 47 ROI: -9
Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Shane Mickle W%: 51 ROI: -3 Jim Feist W%: 45 ROI: -14 Griffin Murphy W%: 46 ROI: -11 Jess Root W%: 46 ROI: -10

SPREAD
Washington Nationals 1.5 (-162)
AVG SPREAD W%: 56 ROI: 0
Your Daily Capper W%: 56 ROI: 0MONEY
New York Mets -115
AVG MONEY W%: 51 ROI: -4
Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Kevin Thomas W%: 53 ROI: 3 Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Z Code System W%: 50 ROI: -4 David Racey W%: 49 ROI: -5 Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -8 Drew Martin W%: 47 ROI: -9 Caleb Davis W%: 50 ROI: -6 Chad Hartsock W%: 48 ROI: -10 Stitches W%: 51 ROI: -7 Sharp Bettor W%: 50 ROI: -6 Easy Money Sports W%: 50 ROI: -3 Arthur Ralph W%: 55 ROI: 4 Jason Sharpe W%: 51 ROI: -4 Jess Root W%: 46 ROI: -10 Bruce Marshall W%: 49 ROI: -5 Big Al W%: 51 ROI: -5 Scott Rickenbach W%: 46 ROI: -17 LVSB Parlay W%: 55 ROI: -7 Elite Sports Picks W%: 48 ROI: -10 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 Tim Finnegan W%: 61 ROI: 1 Bob Bafle W%: 51 ROI: -1 Sal Michaels W%: 53 ROI: 1 HEdge Admin W%: 67 ROI: 27

MONEY
Washington Nationals 104
AVG MONEY W%: 51 ROI: -2
Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Michael Briggs W%: 52 ROI: -0 Arun Shiva W%: 52 ROI: -1 Bryan Power W%: 53 ROI: -1 Greg Peterson W%: 48 ROI: -8 Aengus Moorehead W%: 49 ROI: -4 Professor MJ W%: 54 ROI: 1

TOTAL
UNDER 8.5 (-125)
AVG UNDER W%: 50 ROI: -4
Against the Public Dana Lane W%: 50 ROI: -5 Caleb Davis W%: 50 ROI: -6 Info Plays W%: 55 ROI: 8 Totals R Money W%: 48 ROI: -9 Bob Konarski (BurghBets) W%: 49 ROI: -6

TOTAL
OVER 8.5 (105)
AVG OVER W%: 51 ROI: -3
Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Z Code System W%: 50 ROI: -4 Platinum Plays W%: 55 ROI: 3 Vegas Steam Line W%: 53 ROI: -1 Jess Root W%: 46 ROI: -10 Bruce Marshall W%: 49 ROI: -5