NFL Football
Sunday, November 12th 2023 4:25 PM
Finished
Spread
Money
Total
17.5 -110
1000
O38.5 -110
-17.5 -110
-2000
U38.5 -110
SPREAD
New York Giants 17.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 48 ROI: -10
BB Documented Plays W%: 41 ROI: -25 Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Weston Stradtman W%: 56 ROI: 6 Danaiel Picks and parlays W%: 48 ROI: -10 Craig Trapp W%: 49 ROI: -5 Big Al W%: 51 ROI: -5 Hollywood Sports W%: 46 ROI: -17 Frank Sawyer W%: 37 ROI: -33 Sal Michaels W%: 53 ROI: 1

SPREAD
Dallas Cowboys -17.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -3
R.J. White W%: 52 ROI: -1 Pete Prisco W%: 52 ROI: 0 Katie Mox W%: 61 ROI: 16 Stephen Nover W%: 48 ROI: -8 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 David Racey W%: 49 ROI: -5 Matt Blunt W%: 48 ROI: -9 The Tower W%: 53 ROI: 4 Sean Murphy W%: 54 ROI: 2 Chris Farley W%: 57 ROI: 8 Z Code System W%: 50 ROI: -4 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Bruce Marshall W%: 49 ROI: -5 Emory Hunt W%: 53 ROI: 1 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 John Martin W%: 46 ROI: -11 Brandon Lang W%: 46 ROI: -12 Liev Jackson W%: 42 ROI: -17 Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10 Adam Silverstein W%: 54 ROI: 3MONEY
New York Giants 1000

MONEY
Dallas Cowboys -2000

TOTAL
UNDER 38.5 (-110)
AVG UNDER W%: 52 ROI: -3
Teddy Covers W%: 52 ROI: -1 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 Wunderdog W%: 55 ROI: -0

TOTAL
OVER 38.5 (-110)
AVG OVER W%: 49 ROI: -5
Matt Blunt W%: 48 ROI: -9 Chris Farley W%: 57 ROI: 8 Z Code System W%: 50 ROI: -4 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 John Rainey W%: 44 ROI: -16