MLB Baseball
Monday, September 18th 2023 7:05 PM
Finished
Spread
Money
Total
-1.5 128
-120
O9.0 -115
1.5 -148
110
U9.0 -105
SPREAD
Chicago White Sox -1.5 (128)

SPREAD
Washington Nationals 1.5 (-148)MONEY
Chicago White Sox -120
AVG MONEY W%: 51 ROI: -4
David Racey W%: 50 ROI: -4 Andrew Jett W%: 49 ROI: -9 The Tower W%: 53 ROI: 5 Jason Green W%: 51 ROI: -3 Ca$h It Baby Sports Picks W%: 54 ROI: -8 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Ron Romanelli W%: 50 ROI: -5 Offshore Picks W%: 53 ROI: 3 Elite Sports Picks W%: 48 ROI: -9 Craig Trapp W%: 50 ROI: -5 Tony's Picks W%: 48 ROI: -7 Stuntalot W%: 54 ROI: -6

MONEY
Washington Nationals 110
AVG MONEY W%: 49 ROI: -6
Z Code System W%: 50 ROI: -3 Parlay's Pundit W%: 49 ROI: -8 Matt Fargo W%: 47 ROI: -3 Ashley Covers W%: 48 ROI: -9

TOTAL
UNDER 9.0 (-105)
AVG UNDER W%: 50 ROI: -5
Parlay's Pundit W%: 49 ROI: -8 Jason Green W%: 51 ROI: -3 Arun Shiva W%: 50 ROI: -4

TOTAL
OVER 9.0 (-115)
AVG OVER W%: 48 ROI: -8
Z Code System W%: 50 ROI: -3 Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -9 The Champ W%: 51 ROI: -7 Steve Janus W%: 51 ROI: 1 Relentless Sports Consulting W%: 44 ROI: -21