MLB Baseball
Monday, September 18th 2023 19:05
Finished
Spread
Money
Total
-1.5 128
-120
O9.0 -115
1.5 -148
110
U9.0 -105

SPREAD
Washington Nationals 1.5 -148
SPREAD
Chicago White Sox 128 -1.5

MONEY
Washington Nationals 110
Z Code System W%: 50.39 ROI: -4.75 Parlay's Pundit W%: 50.52 ROI: -3.65 Matt Fargo W%: 45.93 ROI: 4.04 Ashley Covers W%: 47.44 ROI: -9.65

MONEY
Chicago White Sox -120
David Racey W%: 43.03 ROI: -17.66 Andrew Jett W%: 48.46 ROI: -10.26 The Tower W%: 56.93 ROI: 14.77 Jason Green W%: 61.9 ROI: 18 Ca$h It Baby Sports Picks W%: 54.34 ROI: -4.61 Chris Ruffolo W%: 52.56 ROI: -1.35 Ron Romanelli W%: 47.03 ROI: -10.49 Offshore Picks W%: 53.74 ROI: 3.62 Elite Sports Picks W%: 47.93 ROI: -10.02 Craig Trapp W%: 51.13 ROI: -1.02 Tony's Picks W%: 47.93 ROI: -5.81 Stuntalot W%: 58.82 ROI: 1.67
TOTAL
OVER 9.0 -115
Z Code System W%: 50.39 ROI: -4.75 Eddie Picks and parlays W%: 46.8 ROI: -5.94 The Champ W%: 49.5 ROI: -8.5 Steve Janus W%: 51.9 ROI: 5.92 Relentless Sports Consulting W%: 30 ROI: -44.57
TOTAL
UNDER O 9.0 -105
Parlay's Pundit W%: 50.52 ROI: -3.65 Jason Green W%: 61.9 ROI: 18 Arun Shiva W%: 48.99 ROI: -6.41