Mixed Martial Arts
Saturday, June 3rd 2023 22:00
Canceled
Game
Ludovit Klein SPREAD 0.0 0
Jim Miller SPREAD 0.0
Ludovit Klein MONEY -254
AVG MONEY W%: 56 ROI: 5
SportsBetDominator W%: 58.68 ROI: 9.35 SMART SPORTS INVESTMENTS W%: 61.86 ROI: 13.87 Smarty Analtyos W%: 48.68 ROI: -6.54 Infinitron Picks W%: 54.11 ROI: 1.46 Drew Gordon W%: 55.84 ROI: 7.27 Chance Lockwood W%: 56.63 ROI: 6.06
Jim Miller MONEY 202
AVG MONEY W%: 56 ROI: 11
Picks Predictions Sports Advisors W%: 53.74 ROI: 3.55 Profit Bets W%: 56.4 ROI: 11.44 PickTheRightBet W%: 59.41 ROI: 12.42 Mr. East W%: 56.42 ROI: 8.57 Hondo W%: 58.37 ROI: 8.97 Greek Sports Picks W%: 59.64 ROI: 10 Double Dragon King W%: 55.81 ROI: 6.43 CKO W%: 65.87 ROI: 25.33 Brett Atkins W%: 61.86 ROI: 14.83 Marc (Handicapping Kings) W%: 44.06 ROI: 24.94 Jack Howard W%: 45.08 ROI: -3.25
OVER 0.0 0
UNDER O 0.0 0