Mixed Martial Arts
Saturday, June 3rd 2023 22:00
Canceled
Game
Ludovit Klein SPREAD 0.0 0
Jim Miller SPREAD 0.0
Ludovit Klein MONEY -254
AVG MONEY W%: 56 ROI: 5
SportsBetDominator W%: 58.85 ROI: 9.59 SMART SPORTS INVESTMENTS W%: 61.34 ROI: 12.92 Smarty Analtyos W%: 48.68 ROI: -6.54 Infinitron Picks W%: 53.88 ROI: 1.03 Drew Gordon W%: 55.84 ROI: 7.27 Chance Lockwood W%: 56.63 ROI: 6.06
Jim Miller MONEY 202
AVG MONEY W%: 56 ROI: 11
Picks Predictions Sports Advisors W%: 53.95 ROI: 4.11 Profit Bets W%: 56.4 ROI: 11.44 PickTheRightBet W%: 59.41 ROI: 12.42 Mr. East W%: 56.42 ROI: 8.57 Hondo W%: 58.12 ROI: 8.5 Greek Sports Picks W%: 59.64 ROI: 10 Double Dragon King W%: 55.56 ROI: 5.94 CKO W%: 65.55 ROI: 24.73 Brett Atkins W%: 61.57 ROI: 14.3 Marc (Handicapping Kings) W%: 44.06 ROI: 24.94 Jack Howard W%: 44.35 ROI: -4.81
OVER 0.0 0
UNDER O 0.0 0