MMA
Saturday, June 3rd 2023 10:00 PM
Canceled
Spread
Money
Total
-
202
-
-
-254
-
SPREAD
Jim Miller 0.0 (0)

SPREAD
Ludovit Klein 0.0 (0)MONEY
Jim Miller 202
AVG MONEY W%: 54 ROI: 6
Picks Predictions Sports Advisors W%: 53 ROI: 2 Profit Bets W%: 59 ROI: 16 PickTheRightBet W%: 55 ROI: 5 Mr. East W%: 58 ROI: 12 Hondo W%: 58 ROI: 9 Greek Sports Picks W%: 56 ROI: 5 Double Dragon King W%: 55 ROI: 5 CKO W%: 63 ROI: 19 Brett Atkins W%: 59 ROI: 10 Marc (Handicapping Kings) W%: 41 ROI: -13 Jack Howard W%: 44 ROI: -4

MONEY
Ludovit Klein -254
AVG MONEY W%: 54 ROI: 2
SportsBetDominator W%: 56 ROI: 6 SMART SPORTS INVESTMENTS W%: 58 ROI: 7 Smarty Analtyos W%: 51 ROI: -4 Infinitron Picks W%: 51 ROI: -3 Drew Gordon W%: 53 ROI: 3 Chance Lockwood W%: 53 ROI: 0

TOTAL
UNDER 0.0 (0)

TOTAL
OVER 0.0 (0)

Head to Head