MLB Baseball
Saturday, June 8th 2024 7:35 PM
Finished
Spread
Money
Total
-1.5 -102
-160
O8.0 -117
1.5 -117
141
U8.0 -105
SPREAD
Cleveland Guardians -1.5 (-102)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -4
Aengus Moorehead W%: 49 ROI: -4 Adam Rauzino W%: 51 ROI: -4 Ed Perovic W%: 50 ROI: -3 Tony George W%: 48 ROI: -5 Drew Phelps W%: 51 ROI: 1 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Jason La Canfora W%: 47 ROI: -6

SPREAD
Miami Marlins 1.5 (-117)MONEY
Cleveland Guardians -160
AVG MONEY W%: 51 ROI: -5
Garrett Beaverson W%: 46 ROI: -13 Shane Mickle W%: 51 ROI: -3 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Patty Reyes W%: 51 ROI: -4 The Champ W%: 51 ROI: -7 Amedeus Mastrangelo W%: 56 ROI: 6 Zach Thompson W%: 51 ROI: -8 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6

MONEY
Miami Marlins 141
AVG MONEY W%: 48 ROI: -7
Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Cole Faxon W%: 45 ROI: -11

TOTAL
UNDER 8.0 (-105)
AVG UNDER W%: 51 ROI: 5
Drew Phelps W%: 51 ROI: 1 Pearce Dietrich W%: 50 ROI: 9

TOTAL
OVER 8.0 (-117)
AVG OVER W%: 51 ROI: -2
Patty Reyes W%: 51 ROI: -4 Arun Shiva W%: 52 ROI: -1