NFL Football
Monday, September 18th 2023 19:15
Finished
Spread
Money
Total
-3.0 -116
-178
O39.5 -110
3.0 -104
155
U39.5 -110

SPREAD
Carolina Panthers 3.0 -104
Larry Hartstein (The Maestro) W%: 61.32 ROI: 14.01 Will Brinson W%: 45.45 ROI: -12.73 Kevin Dolan W%: 44.44 ROI: -15.44 Ricky Dimon W%: 33.33 ROI: -39.83 Sports Authority W%: 66.67 ROI: 29.22 Josh Appelbaum W%: 58.62 ROI: -0.14 Ca$h It Baby Sports Picks W%: 54.34 ROI: -4.61 Smart Money Sports W%: 44.92 ROI: -10.78 Jason Sharpe W%: 49.58 ROI: -6.13 The Insider W%: 38.46 ROI: -27.38 Sports Picks Forum W%: 49.66 ROI: -6.23 Ashley Covers W%: 47.44 ROI: -9.65 Scott Spreitzer W%: 48.39 ROI: -8.82 Kevin Erickson W%: 50.65 ROI: -2.12 Oskeim Sports W%: 54.76 ROI: -6.46 Bob Konarski (BurghBets) W%: 47.56 ROI: -8.49 Midwest Mike Sports W%: 50 ROI: -5.36 Stuntalot W%: 58.82 ROI: 1.67 Analytics Capper W%: 52.24 ROI: -0.96 Northcoast Sports W%: 46.53 ROI: -11.01 CleInsider W%: 51.72 ROI: 0.82 Relentless Sports Consulting W%: 30 ROI: -44.57 Gianni the Greek W%: 53.78 ROI: 3.96 Las Vegas Sports W%: 40 ROI: -23.2 1 Sports Picks W%: 59.42 ROI: -0.52 Vezino Locks W%: 40 ROI: -24 Sharp Investments W%: 37.84 ROI: -29.78
SPREAD
New Orleans Saints -116 -3.0
Jay Briggs W%: 49.28 ROI: -5.13 Chris Ruffolo W%: 52.56 ROI: -1.35 John Rothschild W%: 35.48 ROI: -32.13 Paul Biagioli W%: 20 ROI: -61.8 Randy Chambers W%: 48.39 ROI: -6.76 The Coach W%: 25 ROI: -52.25 Kelso Sturgeon W%: 40.43 ROI: -22.91 Liev Jackson W%: 42.29 ROI: -18.97 Julian Edlow W%: 33.33 ROI: -36.11 Top Guy Baseball W%: 59.52 ROI: 0.05 Sal Michaels W%: 55.43 ROI: 8.32 Howie TheCapperaa W%: 58.54 ROI: 5.72 Dimers W%: 46.43 ROI: -1.85 Vernon Croy W%: 50 ROI: -4.58 Tony George W%: 49.04 ROI: -6.86 Strike Point Sports W%: 44.74 ROI: -11.39 Terry Kaline W%: 33.33 ROI: -36.33 Vegas Insider W%: 47.52 ROI: -9.69 Josh Nagel W%: 53.33 ROI: 0.67 Worlds Worst Picker W%: 35.48 ROI: -32.45 Pro Players Club W%: 36.36 ROI: -28.91 Bill Baley W%: 25 ROI: -52.25 Pardon My Pick W%: 64.52 ROI: 20.03 Lenny Stevens W%: 50 ROI: -4.5 BTO pros W%: 33.33 ROI: -31.33

MONEY
Carolina Panthers 155
Action Pro System W%: 44.44 ROI: -13.44 Kevin Erickson W%: 50.65 ROI: -2.12 Eric Cohen W%: 54.05 ROI: 3.78

MONEY
New Orleans Saints -178
Brad Francis W%: 56.9 ROI: -0.79 The Champ W%: 49.5 ROI: -8.5 Ricky Tran W%: 59.43 ROI: -0.11 Cody Covers Spreads W%: 55.42 ROI: -3.48 Howie TheCapperaa W%: 58.54 ROI: 5.72 Dimers W%: 46.43 ROI: -1.85 Erik Kuselias W%: 42.31 ROI: -23.35 Tommy G W%: 69.23 ROI: 9.62 Exclusive Betz W%: 50 ROI: -22
TOTAL
OVER 39.5 -110
Eddie Picks and parlays W%: 46.8 ROI: -5.94 Ricky Dimon W%: 33.33 ROI: -39.83 Paul Biagioli W%: 20 ROI: -61.8 Cole Faxon W%: 44.16 ROI: -12.83 Dustin Hawkins W%: 40.74 ROI: -16.04 IntPicks.com W%: 39.66 ROI: -25.95 Guaranteed Picks W%: 55 ROI: 8.39 Ashley Covers W%: 47.44 ROI: -9.65 Arun Shiva W%: 48.99 ROI: -6.41 Gianni the Greek W%: 53.78 ROI: 3.96 Primetime Sports Picks W%: 42.31 ROI: -21.63
TOTAL
UNDER O 39.5 -110
Jimmy Boyd W%: 48.94 ROI: -7.81 Info Plays W%: 56.36 ROI: 17.73 Chris Ruffolo W%: 52.56 ROI: -1.35 Mitch Wilson Video Picks W%: 51.96 ROI: -1.47 Duck Investments W%: 53.05 ROI: -6.16 Griffin Murphy W%: 45.88 ROI: -13 Nicholas Earle W%: 43.24 ROI: -12 Brody Vaughn W%: 66.67 ROI: 29.92 Kevin Erickson W%: 50.65 ROI: -2.12 Dwayne Bryant W%: 47.27 ROI: -9.33 Jason La Canfora W%: 40 ROI: -19.8 Micah Roberts W%: 44.3 ROI: -16.27 Extreme Sports Locks W%: 51.64 ROI: -7.16