NFL Football
Monday, September 18th 2023 7:15 PM
Finished
Spread
Money
Total
-3.0 -116
-178
O39.5 -110
3.0 -104
155
U39.5 -110
SPREAD
New Orleans Saints -3.0 (-116)
AVG SPREAD W%: 48 ROI: -9
Jay Briggs W%: 52 ROI: -0 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 John Rothschild W%: 44 ROI: -15 Paul Biagioli W%: 49 ROI: -4 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 The Coach W%: 30 ROI: -43 Kelso Sturgeon W%: 43 ROI: -19 Liev Jackson W%: 42 ROI: -17 Julian Edlow W%: 50 ROI: -7 Top Guy Baseball W%: 54 ROI: -6 Sal Michaels W%: 53 ROI: 1 Dimers W%: 46 ROI: -7 Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 Tony George W%: 48 ROI: -6 Strike Point Sports W%: 54 ROI: 3 Terry Kaline W%: 50 ROI: -7 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 Josh Nagel W%: 49 ROI: -7 Worlds Worst Picker W%: 47 ROI: -9 Pro Players Club W%: 54 ROI: 2 Bill Baley W%: 41 ROI: -22 Pardon My Pick W%: 54 ROI: -1 Lenny Stevens W%: 49 ROI: -7 BTO pros W%: 43 ROI: -15

SPREAD
Carolina Panthers 3.0 (-104)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -6
Larry Hartstein (The Maestro) W%: 55 ROI: 4 Will Brinson W%: 38 ROI: -27 Kevin Dolan W%: 49 ROI: -6 Ricky Dimon W%: 47 ROI: -14 Sports Authority W%: 64 ROI: 24 Josh Appelbaum W%: 63 ROI: 13 Ca$h It Baby Sports Picks W%: 54 ROI: -8 Smart Money Sports W%: 47 ROI: -10 Jason Sharpe W%: 51 ROI: -4 The Insider W%: 46 ROI: -13 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Ashley Covers W%: 48 ROI: -9 Scott Spreitzer W%: 52 ROI: -3 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Oskeim Sports W%: 52 ROI: -9 Bob Konarski (BurghBets) W%: 49 ROI: -6 Midwest Mike Sports W%: 54 ROI: -5 Stuntalot W%: 54 ROI: -6 Analytics Capper W%: 51 ROI: -2 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 CleInsider W%: 50 ROI: -3 Relentless Sports Consulting W%: 44 ROI: -21 Gianni the Greek W%: 50 ROI: -3 Las Vegas Sports W%: 46 ROI: -12 1 Sports Picks W%: 63 ROI: 1 Vezino Locks W%: 41 ROI: -19 Sharp Investments W%: 48 ROI: -12MONEY
New Orleans Saints -178
AVG MONEY W%: 52 ROI: -8
Brad Francis W%: 56 ROI: -7 The Champ W%: 51 ROI: -7 Ricky Tran W%: 56 ROI: -3 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 Dimers W%: 46 ROI: -7 Erik Kuselias W%: 50 ROI: -10 Tommy G W%: 51 ROI: -9 Exclusive Betz W%: 50 ROI: -22

MONEY
Carolina Panthers 155
AVG MONEY W%: 49 ROI: -6
Action Pro System W%: 44 ROI: -15 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Eric Cohen W%: 53 ROI: 1

TOTAL
UNDER 39.5 (-110)
AVG UNDER W%: 50 ROI: -4
Jimmy Boyd W%: 53 ROI: 1 Info Plays W%: 56 ROI: 10 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Duck Investments W%: 55 ROI: -2 Griffin Murphy W%: 46 ROI: -11 Nicholas Earle W%: 46 ROI: -6 Brody Vaughn W%: 52 ROI: -1 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Dwayne Bryant W%: 49 ROI: -8 Jason La Canfora W%: 48 ROI: -6 Micah Roberts W%: 47 ROI: -11 Extreme Sports Locks W%: 50 ROI: -7

TOTAL
OVER 39.5 (-110)
AVG OVER W%: 48 ROI: -7
Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -9 Ricky Dimon W%: 47 ROI: -14 Paul Biagioli W%: 49 ROI: -4 Cole Faxon W%: 45 ROI: -11 Dustin Hawkins W%: 47 ROI: -9 IntPicks.com W%: 42 ROI: -22 Guaranteed Picks W%: 56 ROI: 9 Ashley Covers W%: 48 ROI: -9 Arun Shiva W%: 52 ROI: -2 Gianni the Greek W%: 50 ROI: -3 Primetime Sports Picks W%: 49 ROI: -8