nfl
Sunday, October 23rd 2022 13:00
Finished
17 Game 23
Jacksonville Jaguars SPREAD -3.0 -120
AVG SPREAD W%: 47.68 ROI: -10.76
Chuck Edel W%: 58.06 ROI: 10.94 CRIS ZENIUK W%: 40 ROI: -23.96 Jack Jones W%: 53.78 ROI: 0.24 Mike Lundin W%: 58.7 ROI: 7.86 Gianni The Greek W%: 50 ROI: -6.67 Hitman W%: 38 ROI: -28.14 Matt Achh W%: 48.76 ROI: -5.38 brad powers W%: 48.76 ROI: -5.38 Carmine Bianco W%: 46.59 ROI: -20.96 Indian Cowboy W%: 50 ROI: -5.38 The Money Team W%: 47.37 ROI: -12.89 Greg Shaker W%: 42.86 ROI: -23 Doug Upstone W%: 72.73 ROI: 31.82 Matt Fargo W%: 46.67 ROI: 0.9 BIG AL W%: 55.56 ROI: -10.78 ASA W%: 52.63 ROI: 3.47 Dave Price W%: 52.41 ROI: 3.58 GVMBLR W%: 62.96 ROI: 17.56 The Money Team W%: 47.37 ROI: -12.89 westgate contest W%: 45.95 ROI: -12.27 Robbie Gainous W%: 10 ROI: -80.9 Larry Hartstein W%: 83.33 ROI: 47.83 Brett Anderson W%: 0 ROI: -100 bondi W%: 51.85 ROI: -1.36 Dr. Bob W%: 48.57 ROI: -7.09 Maddux W%: 52.46 ROI: 0.25 pickdawz consensus W%: 37.93 ROI: -30.48 Godfather locks W%: 44.53 ROI: -12.66 Nicholas Yuskevich W%: 0 ROI: -100 Chuck Edel W%: 58.06 ROI: 10.94 Marco D'Angelo W%: 53.79 ROI: -11.68 Wayne Root W%: 37.29 ROI: -29.47 Charlie Sports W%: 46.15 ROI: -11.77
New York Giants SPREAD -100 3.0
AVG SPREAD W%: 45.25 ROI: -15.33
Brian Edwards W%: 43.86 ROI: -15.47 DAN SALEY W%: 45.28 ROI: -13.57 Marc Lawrence W%: 52.63 ROI: -4 Ashley Covers W%: 47.62 ROI: -9.03 Lock City W%: 50 ROI: -15 KELSO W%: 51.03 ROI: -4.67 Northcoast W%: 54.55 ROI: 4.36 Chris Jordan W%: 0 ROI: -100 Lenny Stevens W%: 49.12 ROI: -11.18 Brian Edwards W%: 43.86 ROI: -15.47
Jacksonville Jaguars MONEY -170
AVG MONEY W%: 50.83 ROI: -10.73
Ricky Tran W%: 67.06 ROI: 13.62 The Philly Godfather W%: 28.57 ROI: -45.43
New York Giants MONEY 150
OVER 44.0 -110
AVG OVER W%: 49 ROI: -6.99
Totals Guru W%: 51.03 ROI: -3.09 Erin Rynning W%: 55.56 ROI: 6 Gianni The Greek W%: 50 ROI: -6.67 Totals Guru W%: 51.03 ROI: -3.09 Greg Shaker W%: 42.86 ROI: -23 Hunter Price W%: 60.53 ROI: 8.42 Gianni The Greek W%: 50 ROI: -6.67 Doc's Sports W%: 50.91 ROI: 6.71 Maddux W%: 52.46 ROI: 0.25 Charlie Sports W%: 46.15 ROI: -11.77
UNDER O 44.0 -110
AVG UNDER W%: 33.33 ROI: -36.73
Milan Wolkosky W%: 33.33 ROI: -36.73

11 FirstHalf 13
Jacksonville Jaguars SPREAD -2.5 -115
New York Giants SPREAD -105 2.5
Jacksonville Jaguars MONEY -157
New York Giants MONEY 135
OVER 21.0 -115
UNDER O 21.0 -105

8 FirstQuarter 7
Jacksonville Jaguars SPREAD -0.5 110
New York Giants SPREAD -140 0.5
Jacksonville Jaguars MONEY -145
New York Giants MONEY 125
OVER 7.5 -100
UNDER O 7.5 -130

3 SecondQuarter 6
Jacksonville Jaguars SPREAD -0.5 -115
New York Giants SPREAD -115 0.5
Jacksonville Jaguars MONEY -147
New York Giants MONEY 120
OVER 13.0 -110
UNDER O 13.0 -115

6 ThirdQuarter 0
Jacksonville Jaguars SPREAD -0.5 117
New York Giants SPREAD -146 0.5
Jacksonville Jaguars MONEY -120
New York Giants MONEY -105
OVER 7.5 -115
UNDER O 7.5 -115

0 FourthQuarter 10
Jacksonville Jaguars SPREAD -0.5 108
New York Giants SPREAD -130 0.5
Jacksonville Jaguars MONEY -122
New York Giants MONEY -102
OVER 13.0 -107
UNDER O 13.0 -117