NFL Football
Sunday, October 8th 2023 1:00 PM
Finished
Spread
Money
Total
-2.5 -110
-140
O43.5 -110
2.5 -110
120
U43.5 -110
SPREAD
Tennessee Titans -2.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -7
Larry Hartstein (The Maestro) W%: 55 ROI: 3 David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 Andrew Jett W%: 49 ROI: -8 Cameron Picks and parlays W%: 51 ROI: -4 Shane Mickle W%: 51 ROI: -3 Norm Hitzges W%: 44 ROI: -15 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 Brody Vaughn W%: 51 ROI: -3 Executive W%: 48 ROI: -10 John Rainey W%: 44 ROI: -16

SPREAD
Indianapolis Colts 2.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 53 ROI: 1
Parlay's Pundit W%: 49 ROI: -8 Arun Shiva W%: 52 ROI: -1 DK Network Staff W%: 100 ROI: 92 Micah Roberts W%: 47 ROI: -11 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Against the Public Dana Lane W%: 50 ROI: -5 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Scott Spreitzer W%: 51 ROI: -4 Insider Sports Report W%: 51 ROI: -4 Elite Sports Picks W%: 48 ROI: -10 Dimers W%: 46 ROI: -7 Nathan Beighle W%: 50 ROI: -5 Bondi W%: 44 ROI: -16 Profitonsports W%: 51 ROI: -3 Adam Silverstein W%: 54 ROI: 3 Bob Konarski (BurghBets) W%: 49 ROI: -6MONEY
Tennessee Titans -140
AVG MONEY W%: 54 ROI: -3
Cameron Picks and parlays W%: 51 ROI: -4 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Ralph Michaels W%: 50 ROI: -5 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 Duck Investments W%: 55 ROI: -2 1 Sports Picks W%: 63 ROI: 1

MONEY
Indianapolis Colts 120
AVG MONEY W%: 50 ROI: -3
The Betting Queen W%: 53 ROI: 0 Jason Raffoul W%: 48 ROI: -9 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Gianni the Greek W%: 50 ROI: -3 Nathan Beighle W%: 50 ROI: -5

TOTAL
UNDER 43.5 (-110)
AVG UNDER W%: 49 ROI: -6
Bryan Leonard W%: 45 ROI: -12 The Betting Queen W%: 53 ROI: 0 Kenny White W%: 50 ROI: -5 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Nathan Beighle W%: 50 ROI: -5 Ziti Sports W%: 49 ROI: -6

TOTAL
OVER 43.5 (-110)
AVG OVER W%: 43 ROI: -19
Parlay's Pundit W%: 49 ROI: -8 Sean Murphy W%: 54 ROI: 2 Ian Cameron W%: 53 ROI: 2 King Creole W%: 37 ROI: -29 Maddux Sports W%: 20 ROI: -62