nfl
Thursday, September 8th 2022 20:20
Finished
10 Game 31
Los Angeles Rams SPREAD 2.5 -110
AVG SPREAD W%: 47.12 ROI: -10.93
Matt Youmans W%: 54.55 ROI: 5.64 Infoplays W%: 43.1 ROI: -17.55 Black Widow W%: 50 ROI: -6.28 Wayne Root W%: 37.29 ROI: -29.47 Amedeus Mastrangelo W%: 45.6 ROI: -14.14 Marc Lawrence W%: 52.63 ROI: -4 Northcoast W%: 54.55 ROI: 4.36 ATS Covers W%: 55.56 ROI: -0.81 R.J. White W%: 30 ROI: -43.2 Mike Tierney W%: 33.33 ROI: -36.67 Godfather locks W%: 44.53 ROI: -12.66
Buffalo Bills SPREAD -110 -2.5
AVG SPREAD W%: 55.82 ROI: 6.34
Steve Janus W%: 50.71 ROI: -0.23 Pure Lock W%: 51.32 ROI: -5.57 Mikey Sports W%: 44.26 ROI: -17.16 Cole Faxon W%: 44.8 ROI: -4.18 Bobby Conn W%: 58.62 ROI: 14.63 Rocketman W%: 64.81 ROI: 20.89 Allan Bell W%: 100 ROI: 91 Emory Hunt W%: 50 ROI: -4.5 Sean Higgs W%: 85.71 ROI: 49.29 Tom Stryker W%: 46.27 ROI: -15.18
Los Angeles Rams MONEY 115
AVG MONEY W%: 54.89 ROI: 3.64
Teddy Covers W%: 64.71 ROI: 22.94 Tomas Sports W%: 50 ROI: -13.12
Buffalo Bills MONEY -135
AVG MONEY W%: 53.87 ROI: -1.38
Sean Higgs W%: 85.71 ROI: 49.29 Ralph Michaels W%: 67.74 ROI: 18.32 KELSO W%: 51.03 ROI: -4.67 LearLock W%: 46.67 ROI: -22.73 JR Sports W%: 12.5 ROI: -76.25 Zack Cimini W%: 50 ROI: -2.42 Lock City W%: 50 ROI: -15 Your Daily Capper W%: 38.46 ROI: -32.38 Ziti Sports W%: 43.75 ROI: -16.52 Harry Bondi W%: 100 ROI: 92
OVER 52.0 -110
AVG OVER W%: 43.11 ROI: -19.11
Will Hill W%: 33.9 ROI: -40.19 Dustin Hawkins W%: 40.83 ROI: -20.16 Gianni The Greek W%: 50 ROI: -6.67
UNDER O 52.0 -110
AVG UNDER W%: 54.14 ROI: 1.38
Essler W%: 71.43 ROI: 36.47 Vernon Croy W%: 53.97 ROI: 2.79 Your Daily Capper W%: 38.46 ROI: -32.38 Sports Analytics 247 W%: 50 ROI: -7.5

10 FirstHalf 10
Los Angeles Rams SPREAD 0.5 -110
Buffalo Bills SPREAD -110 -0.5
Los Angeles Rams MONEY 110
Buffalo Bills MONEY -130
OVER 25.0 -107
UNDER O 25.0 -112

0 FirstQuarter 7
Los Angeles Rams SPREAD 0.5 -151
Buffalo Bills SPREAD 126 -0.5
Los Angeles Rams MONEY -100
Buffalo Bills MONEY -120
OVER 9.5 -128
UNDER O 9.5 104

10 SecondQuarter 3
Los Angeles Rams SPREAD 0.5 -125
Buffalo Bills SPREAD 105 -0.5
Los Angeles Rams MONEY 110
Buffalo Bills MONEY -130
OVER 14.5 -120
UNDER O 14.5 -100

0 ThirdQuarter 7
Los Angeles Rams SPREAD 0.5 -145
Buffalo Bills SPREAD 115 -0.5
Los Angeles Rams MONEY 105
Buffalo Bills MONEY -125
OVER 10.0 -123
UNDER O 10.0 101

0 FourthQuarter 14
Los Angeles Rams SPREAD 0.5 -140
Buffalo Bills SPREAD 120 -0.5
Los Angeles Rams MONEY -105
Buffalo Bills MONEY -115
OVER 14.5 -100
UNDER O 14.5 -120