NBA Basketball
Tuesday, May 7th 2024 7:00 PM
Finished
Spread
Money
Total
12.5 -110
562
O211.5 -110
-12.5 -110
-800
U211.5 -110
SPREAD
Cleveland Cavaliers 12.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 48 ROI: -8
Tony Sink W%: 49 ROI: -4 Eric Pathi W%: 43 ROI: -12 Timothy Earle W%: 45 ROI: -10 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Jason Raffoul W%: 48 ROI: -9 Five Star Sports Picks W%: 53 ROI: -10

SPREAD
Boston Celtics -12.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 51 ROI: -4
Jason La Canfora W%: 48 ROI: -6 Mark Ruelle W%: 52 ROI: -2 Stephen Nover W%: 48 ROI: -8 Peter Tran W%: 50 ROI: -5 Brian Bitler W%: 49 ROI: -5 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Z Code System W%: 50 ROI: -4 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Midwest Mike Sports W%: 54 ROI: -5 Noah Parker W%: 49 ROI: -6 Jay Briggs W%: 52 ROI: -0 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 Zach Thompson W%: 51 ROI: -8 Chinmay Vaidya W%: 52 ROI: -1 Las Vegas Sports Betting W%: 48 ROI: -8 The Champ W%: 51 ROI: -7 Smart Money Sports W%: 47 ROI: -10 Sean Perry Wins W%: 47 ROI: -11 Analytics Capper W%: 51 ROI: -2 HEdge Admin W%: 67 ROI: 27MONEY
Cleveland Cavaliers 562

MONEY
Boston Celtics -800

TOTAL
UNDER 211.5 (-110)
AVG UNDER W%: 50 ROI: -5
Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Oskeim Sports W%: 52 ROI: -9 The Gold Sheet W%: 47 ROI: -9 Chinmay Vaidya W%: 52 ROI: -1

TOTAL
OVER 211.5 (-110)
AVG OVER W%: 56 ROI: 8
Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -9 Bruce Marshall W%: 48 ROI: -6 Z Code System W%: 50 ROI: -4 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Noah Parker W%: 49 ROI: -6 Jason Raffoul W%: 48 ROI: -9 Garry Costley W%: 100 ROI: 91