NFL Football
Sunday, October 1st 2023 1:00 PM
Finished
Spread
Money
Total
-3.0 -104
-150
O41.5 -110
3.0 -116
130
U41.5 -110
SPREAD
Pittsburgh Steelers -3.0 (-104)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -6
Jim Picks and parlays W%: 50 ROI: -6 Dan Kaiser W%: 53 ROI: -4 Mike Tierney W%: 48 ROI: -9 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Jeff Ma W%: 43 ROI: -17 Texas Insider W%: 50 ROI: -4 Sean Murphy W%: 54 ROI: 2 Kelso Sturgeon W%: 43 ROI: -19 Timothy Earle W%: 45 ROI: -10 Michael Lombardi W%: 50 ROI: -4 Bob Bafle W%: 51 ROI: -1 Adam Silverstein W%: 54 ROI: 3 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0

SPREAD
Houston Texans 3.0 (-116)
AVG SPREAD W%: 52 ROI: -2
R.J. White W%: 52 ROI: -1 Bryan Power W%: 53 ROI: -1 Jason Sharpe W%: 51 ROI: -4 Josh Nagel W%: 49 ROI: -7 Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Chris Farley W%: 57 ROI: 8 Dave Essler W%: 55 ROI: 5 Brandon Lang W%: 46 ROI: -12 AAA Sports W%: 55 ROI: -4 Mike Lundin W%: 51 ROI: -5 Bob Konarski (BurghBets) W%: 49 ROI: -6 Sports Analytics 24/7 W%: 44 ROI: -19 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 Your Daily Capper W%: 56 ROI: 0 Alleghenies W%: 67 ROI: 27 Gianni the Greek W%: 50 ROI: -3 Oskeim Sports W%: 51 ROI: -10 Corey Scott W%: 52 ROI: 1MONEY
Pittsburgh Steelers -150
AVG MONEY W%: 56 ROI: -4
Duck Investments W%: 55 ROI: -2 Matt Severance W%: 56 ROI: -5

MONEY
Houston Texans 130
AVG MONEY W%: 46 ROI: -7
Gianni the Greek W%: 50 ROI: -3 LVSB Underdog W%: 35 ROI: -18 Corey Scott W%: 52 ROI: 1

TOTAL
UNDER 41.5 (-110)
AVG UNDER W%: 52 ROI: -2
Erik Kuselias W%: 50 ROI: -10 Chris Farley W%: 57 ROI: 8 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Corey Scott W%: 52 ROI: 1

TOTAL
OVER 41.5 (-110)