MLB Baseball
Wednesday, April 24th 2024 8:40 PM
Finished
Spread
Money
Total
-1.5 -105
-142
O10.5 -110
1.5 -115
129
U10.5 -110
SPREAD
San Diego Padres -1.5 (-105)
AVG SPREAD W%: 53 ROI: -0
Arun Shiva W%: 52 ROI: -2 Anthony Allen W%: 54 ROI: 1

SPREAD
Colorado Rockies 1.5 (-115)
AVG SPREAD W%: 56 ROI: -5
Matt Severance W%: 56 ROI: -5MONEY
San Diego Padres -142
AVG MONEY W%: 52 ROI: -5
The Champ W%: 51 ROI: -7 Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 Corey Ghee W%: 53 ROI: -3 The Viking W%: 51 ROI: -4 Patty Reyes W%: 51 ROI: -4 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 Ca$h It Baby Sports Picks W%: 54 ROI: -8

MONEY
Colorado Rockies 129
AVG MONEY W%: 50 ROI: -4
Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4

TOTAL
UNDER 10.5 (-110)
AVG UNDER W%: 51 ROI: -1
Ryan Dodson W%: 51 ROI: -1

TOTAL
OVER 10.5 (-110)
AVG OVER W%: 50 ROI: -5
Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Patty Reyes W%: 51 ROI: -4