MLB Baseball
Thursday, June 13th 2024 2:10 PM
Finished
Spread
Money
Total
-1.5 -112
-162
O10.5 -120
1.5 -107
144
U10.5 -100
SPREAD
New York Yankees -1.5 (-112)
AVG SPREAD W%: 48 ROI: -7
Paul Biagioli W%: 49 ROI: -5 Chad Hartsock W%: 48 ROI: -9 Bruce Marshall W%: 48 ROI: -6 Jason La Canfora W%: 48 ROI: -6 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Skip Snow W%: 45 ROI: -13

SPREAD
Kansas City Royals 1.5 (-107)
AVG SPREAD W%: 54 ROI: -3
Matt Severance W%: 56 ROI: -5 Follow Never Fade W%: 52 ROI: -6 Hammerin Hank W%: 55 ROI: 3MONEY
New York Yankees -162
AVG MONEY W%: 50 ROI: -4
Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Arthur Ralph W%: 55 ROI: 3 Tony Sacco W%: 49 ROI: -9 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Hunter Price W%: 51 ROI: -5 Football Jesus W%: 54 ROI: 1 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Cameron Picks and parlays W%: 51 ROI: -4 Kyle Kirms W%: 48 ROI: -8 Drew Martin W%: 47 ROI: -9

MONEY
Kansas City Royals 144
AVG MONEY W%: 47 ROI: -9
Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -9

TOTAL
UNDER 10.5 (-100)
AVG UNDER W%: 48 ROI: -9
Greg Peterson W%: 48 ROI: -9

TOTAL
OVER 10.5 (-120)
AVG OVER W%: 51 ROI: -3
Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Teyas Sports W%: 50 ROI: -4 SDQL Gurus W%: 51 ROI: -0 Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 David Delano W%: 56 ROI: 3 Professor MJ W%: 55 ROI: 1 Skip Snow W%: 45 ROI: -13