NFL Football
Thursday, October 5th 2023 8:15 PM
Finished
Spread
Money
Total
6.0 -113
215
O45.0 -110
-6.0 -107
-265
U45.0 -110
SPREAD
Chicago Bears 6.0 (-113)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
Larry Hartstein (The Maestro) W%: 55 ROI: 3 Sean Murphy W%: 54 ROI: 2 WinMart Picks W%: 60 ROI: 12 Scott Spreitzer W%: 51 ROI: -4 Tony's Picks W%: 48 ROI: -7 Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -8 Shane Mickle W%: 51 ROI: -3 Mark Ruelle W%: 52 ROI: -2 Paul Biagioli W%: 49 ROI: -5 Ashley Covers W%: 48 ROI: -9 Advanced Sports AI W%: 60 ROI: 14 Action Pro System W%: 44 ROI: -15 Timothy Black W%: 47 ROI: -10 Steve Janus W%: 52 ROI: 4 Calvin King W%: 50 ROI: -5 Cole Faxon W%: 45 ROI: -11 Las Vegas Sports Betting W%: 48 ROI: -9 Liev Jackson W%: 42 ROI: -17 Eric P. W%: 45 ROI: -13 Dan Kaiser W%: 53 ROI: -4 BTO pros W%: 43 ROI: -15 The Insider W%: 46 ROI: -13 Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 August Young W%: 55 ROI: 5 Jeff Michaels W%: 52 ROI: -3 Kenny White W%: 50 ROI: -5 Wayne Root W%: 44 ROI: -16 Executive W%: 48 ROI: -10

SPREAD
Washington Commanders -6.0 (-107)
AVG SPREAD W%: 51 ROI: -7
Jesse Schule W%: 50 ROI: -10 Matt Severance W%: 56 ROI: -5 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 John Martin W%: 46 ROI: -11 National Sports Service W%: 50 ROI: -7 Z Code System W%: 50 ROI: -4 ConsensusPix W%: 54 ROI: -8 Top Guy Baseball W%: 54 ROI: -6 Jimmy Boyd W%: 53 ROI: 1 Dustin Hawkins W%: 46 ROI: -9 Kelso Sturgeon W%: 43 ROI: -19 Ca$h It Baby Sports Picks W%: 54 ROI: -8 Juice Picks W%: 55 ROI: -0 Micah Roberts W%: 47 ROI: -11 Duck Investments W%: 55 ROI: -2 Ricky Tran W%: 56 ROI: -2 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10 Wise Guy Team W%: 50 ROI: -9MONEY
Chicago Bears 215
AVG MONEY W%: 35 ROI: -18
LVSB Underdog W%: 35 ROI: -18

MONEY
Washington Commanders -265
AVG MONEY W%: 56 ROI: -7
Brad Francis W%: 56 ROI: -7

TOTAL
UNDER 45.0 (-110)
AVG UNDER W%: 51 ROI: -4
John Martin W%: 46 ROI: -11 Ashley Covers W%: 48 ROI: -9 Offshore Picks W%: 53 ROI: 3 Advanced Sports AI W%: 60 ROI: 14 Insider Sports Report W%: 51 ROI: -4 Elite Sports Picks W%: 48 ROI: -10 R&R Totals W%: 48 ROI: -9 AAA Sports W%: 55 ROI: -4 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10

TOTAL
OVER 45.0 (-110)
AVG OVER W%: 51 ROI: -4
Doug Upstone W%: 48 ROI: -10 Mike Tierney W%: 48 ROI: -9 David Delano W%: 56 ROI: 4 Z Code System W%: 50 ROI: -4 Info Plays W%: 55 ROI: 8 Black Widow W%: 51 ROI: -4 Bobby Conn W%: 56 ROI: 6 LVSB Total W%: 45 ROI: -14 Aengus Moorehead W%: 49 ROI: -4 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Brody Vaughn W%: 51 ROI: -3 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 Kenny White W%: 50 ROI: -5