MMA
Saturday, June 10th 2023 10:00 PM
Canceled
Spread
Money
Total
-
-195
-
SPREAD
Michel Pereira 0.0 (0)

SPREAD
Stephen Thompson 0.0 (0)MONEY
Michel Pereira 170
AVG MONEY W%: 55 ROI: 4
Moneymaker W%: 53 ROI: 1 Tony Wright 1 W%: 52 ROI: -2 South Beach Sports W%: 59 ROI: 14 My Sports Winner LTS W%: 55 ROI: 8 Mikey Sports 1 W%: 56 ROI: 10 Indian Cowboy W%: 53 ROI: -0 Ice Picks W%: 51 ROI: -5 Denny the Dog W%: 53 ROI: 1 The Delawarian's W%: 55 ROI: 6 Sports Chat Place W%: 57 ROI: 10 Kindergarten Capper W%: 56 ROI: 10 Indian Cowboy W%: 53 ROI: -0 Underdog W%: 56 ROI: 4 Treys Picks W%: 50 ROI: -7 Tony Chau W%: 59 ROI: 10 Smarty Analtyos W%: 51 ROI: -4 Killer Sports Live W%: 59 ROI: 15 Hondo W%: 58 ROI: 9 Hammerin' Hank Goldberg W%: 54 ROI: 5 Winners Circle W%: 51 ROI: 6

MONEY
Stephen Thompson -195
AVG MONEY W%: 55 ROI: 6
Sports Lab W%: 59 ROI: 12 Moneymaker W%: 53 ROI: 1 Wizard W%: 56 ROI: 6 Profit Bets W%: 59 ROI: 16 Intpicks W%: 51 ROI: 3 Mike Handzelek W%: 59 ROI: 11 Big Money W%: 61 ROI: 22 The Delawarian's W%: 55 ROI: 6 SkyBluePicks W%: 56 ROI: 5 Ray Falco W%: 59 ROI: 19 Endzone 1 W%: 62 ROI: 17 Drew Gordon W%: 53 ROI: 3 DCI W%: 54 ROI: 4 Cal Sports W%: 52 ROI: 0 Benjamin Lee Eckstein W%: 50 ROI: -2 Prediction Machine W%: 37 ROI: -20

TOTAL
UNDER 0.0 (0)

TOTAL
OVER 0.0 (0)

Head to Head