NBA Basketball
Sunday, November 12th 2023 8:30 PM
Finished
Spread
Money
Total
3.5 -110
135
O222.0 -110
-3.5 -110
-158
U222.0 -110
SPREAD
Minnesota Timberwolves 3.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
TJ Picks and parlays W%: 49 ROI: -4 Tony Sink W%: 49 ROI: -4 Peter Tran W%: 50 ROI: -5 Arthur Reyes W%: 46 ROI: -12 Chris King W%: 51 ROI: -4 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0

SPREAD
Golden State Warriors -3.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 47 ROI: -12
Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 John Rainey W%: 43 ROI: -17MONEY
Minnesota Timberwolves 135

MONEY
Golden State Warriors -158
AVG MONEY W%: 51 ROI: -9
Odds-R App W%: 51 ROI: -3 Tim Michael W%: 47 ROI: -19 Nathan Beighle W%: 49 ROI: -5 LVSB Parlay W%: 55 ROI: -7

TOTAL
UNDER 222.0 (-110)
AVG UNDER W%: 49 ROI: -7
Arthur Reyes W%: 46 ROI: -12 Kyle Lupas W%: 51 ROI: -2

TOTAL
OVER 222.0 (-110)
AVG OVER W%: 51 ROI: -3
Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Nathan Beighle W%: 49 ROI: -5