MLB Baseball
Saturday, May 27th 2023 2:10 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -205
103
O8.0 -110
-1.5 172
-113
U8.0 -110
SPREAD
Toronto Blue Jays 1.5 (-205)

SPREAD
Minnesota Twins -1.5 (172)
AVG SPREAD W%: 52 ROI: 106
Mr. F W%: 57 ROI: 15 Hitman W%: 61 ROI: 18 Gold Sheet LTS W%: 61 ROI: 16 Players Choice W%: 48 ROI: 6 Mike Hook W%: 40 ROI: -16 Jim Hurley Network W%: 48 ROI: 596MONEY
Toronto Blue Jays 103
AVG MONEY W%: 53 ROI: 4
Profit Bets W%: 59 ROI: 16 Moneymaker W%: 53 ROI: 1 Lenny Del Genio W%: 55 ROI: 4 Guaranteed-Best Bets W%: 57 ROI: 9 PlatinumPlaysWin W%: 41 ROI: -8

MONEY
Minnesota Twins -113
AVG MONEY W%: 48 ROI: -4
Sports Gambling Hotline W%: 50 ROI: -4 Dolphin W%: 47 ROI: -4

TOTAL
UNDER 8.0 (-110)
AVG UNDER W%: 50 ROI: 1
SB Professor Original W%: 54 ROI: 5 National Sports Service 1 W%: 54 ROI: 0 Chief Actuary W%: 60 ROI: 16 Vincent Pioli2 W%: 48 ROI: 1 Prediction Machine W%: 37 ROI: -20

TOTAL
OVER 8.0 (-110)
AVG OVER W%: 54 ROI: 2
John Harrison W%: 54 ROI: 1 Denver Money W%: 55 ROI: 3