NFL Football
Sunday, October 8th 2023 9:30 AM
Finished
Spread
Money
Total
5.0 -110
200
O48.5 -110
-5.0 -110
-236
U48.5 -110
SPREAD
Jacksonville Jaguars 5.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 55 ROI: 4
Ross Tucker W%: 52 ROI: -3 The Prez W%: 63 ROI: 16 Jason Sharpe W%: 51 ROI: -4 DK Network Staff W%: 100 ROI: 92 OTL Sports W%: 83 ROI: 59 Josh Nagel W%: 49 ROI: -7 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Teddy Covers W%: 52 ROI: -1 Doc's Sports W%: 48 ROI: -7 Timothy Earle W%: 45 ROI: -10 Tom Stryker W%: 49 ROI: -7 Ian Cameron W%: 53 ROI: 2 Marc Lawrence W%: 44 ROI: -15 Mikey Sports W%: 44 ROI: -16 Hunter Price W%: 51 ROI: -5 Wayne Root W%: 44 ROI: -16 Arun Shiva W%: 52 ROI: -1

SPREAD
Buffalo Bills -5.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 48 ROI: -9
R.J. White W%: 52 ROI: -1 Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 Andrew Jett W%: 49 ROI: -8 Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 Andrew Ortenberg W%: 48 ROI: -9 David Racey W%: 49 ROI: -5 The Admiral W%: 56 ROI: 2 John Rothschild W%: 45 ROI: -14 AJ Apollo W%: 25 ROI: -52 Allen Eastman W%: 57 ROI: 10 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Jeff Ma W%: 43 ROI: -17 Dominick Petrillo W%: 49 ROI: -9 Ca$h It Baby Sports Picks W%: 54 ROI: -8 Lenny Stevens W%: 49 ROI: -7MONEY
Jacksonville Jaguars 200

MONEY
Buffalo Bills -236
AVG MONEY W%: 65 ROI: -3
Templer's Sports Picks W%: 65 ROI: -3

TOTAL
UNDER 48.5 (-110)
AVG UNDER W%: 49 ROI: -7
Andrew Ortenberg W%: 48 ROI: -9 Bosun Akinpelu W%: 50 ROI: -5

TOTAL
OVER 48.5 (-110)
AVG OVER W%: 52 ROI: -2
Steve Fezzik W%: 58 ROI: 5 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 Ian Cameron W%: 53 ROI: 2 Dominick Petrillo W%: 49 ROI: -9