MLB Baseball
Wednesday, June 12th 2024 9:40 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -100
210
O7.5 -100
-1.5 -120
-244
U7.5 -120
SPREAD
Chicago White Sox 1.5 (-100)

SPREAD
Seattle Mariners -1.5 (-120)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -7
Jason La Canfora W%: 47 ROI: -6 Bruce Marshall W%: 49 ROI: -5 Anthony Allen W%: 53 ROI: 0 David Racey W%: 49 ROI: -5 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 The Viking W%: 51 ROI: -4 Patty Reyes W%: 51 ROI: -4 Nick Parsons W%: 51 ROI: -6 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Oskeim Sports W%: 51 ROI: -10 Scott Rickenbach W%: 46 ROI: -17 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 LVSB Parlay W%: 55 ROI: -7 Drew Martin W%: 47 ROI: -9 Chris Jordan W%: 43 ROI: -16 Dan Kaiser W%: 53 ROI: -4MONEY
Chicago White Sox 210

MONEY
Seattle Mariners -244
AVG MONEY W%: 51 ROI: -2
Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Hawkeye Sports W%: 47 ROI: -8 Arthur Ralph W%: 55 ROI: 4

TOTAL
UNDER 7.5 (-120)
AVG UNDER W%: 49 ROI: -4
SDQL Gurus W%: 50 ROI: -2 Bob Konarski (BurghBets) W%: 49 ROI: -6

TOTAL
OVER 7.5 (-100)
AVG OVER W%: 50 ROI: -5
Patty Reyes W%: 51 ROI: -4 Against the Public Dana Lane W%: 50 ROI: -5 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Totals4U W%: 54 ROI: 3 R&R Totals W%: 48 ROI: -9 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Griffin Murphy W%: 46 ROI: -11