mlb
Tuesday, October 18th 2022 20:03
Finished
0 Game 2
San Diego Padres SPREAD -1.5 185
Philadelphia Phillies SPREAD -220 1.5
San Diego Padres MONEY -116
AVG MONEY W%: 44.92 ROI: -19.32
National Sports Service W%: 33.33 ROI: -36.67 Gambling God Sports Picks W%: 55.88 ROI: -10.09 ATS Covers W%: 55.56 ROI: -0.81 Big Al McMordie W%: 60.81 ROI: 8.01 The Winners Circle W%: 60.5 ROI: 2.35 Wayne Root W%: 37.29 ROI: -29.47 Trace Adams W%: 0 ROI: -100 Tony George W%: 48.99 ROI: -9.91 Tommy G W%: 45.16 ROI: -20 Eric Pauly W%: 0 ROI: -100 Relentless Sports Consulting W%: 61.43 ROI: 16.93
Philadelphia Phillies MONEY 102
AVG MONEY W%: 54.42 ROI: 0.85
Jeff Alexander W%: 38.79 ROI: -26.14 Jimmy Adams W%: 55.24 ROI: -0.4 Consensus Doc's Sports W%: 48.51 ROI: -8.65 Jason Sharpe W%: 75 ROI: 37.62 KELSO W%: 51.03 ROI: -4.67 Robert Smith W%: 25 ROI: -49.5 Jeff Hochman W%: 36.36 ROI: -27.36 Marco D'Angelo W%: 53.79 ROI: -11.68 Gus Augustine W%: 100 ROI: 86 RICK TORINO W%: 46.67 ROI: -9.47 The Bet Gambler W%: 88.89 ROI: 68.22 BrowningBets Capper W%: 50 ROI: -8.9 Vegas Jake W%: 46.67 ROI: -7.27 Jason Sharpe W%: 75 ROI: 37.62 Your Daily Capper W%: 38.46 ROI: -32.38 Trustmysystem W%: 47.83 ROI: -11.39 Platinum W%: 60 ROI: 5.4
OVER 6.5 -120
AVG OVER W%: 48.44 ROI: -6.97
Totals Guru W%: 51.03 ROI: -3.09 The Insiders Game W%: 50 ROI: 0 Troy Wins W%: 58.62 ROI: 7.59 Locks R Us W%: 36.92 ROI: -31.06 Allen Eastman W%: 52.78 ROI: 5.75
UNDER O 6.5 -100
AVG UNDER W%: 64.87 ROI: 26.17
Insider Sports Report W%: 54.26 ROI: 3.62 ISR W%: 100 ROI: 96.5 NSS W%: 50 ROI: 0 Bob Balfe W%: 61.02 ROI: 17.56

0 FirstFiveInnings 1
San Diego Padres SPREAD -0.5 128
Philadelphia Phillies SPREAD -155 0.5
San Diego Padres MONEY -110
AVG MONEY W%: 48.72 ROI: -7.32
Ashley Covers W%: 47.62 ROI: -9.03
Philadelphia Phillies MONEY -110
OVER 3.5 105
UNDER O 3.5 -125

0 FirstInning 0
San Diego Padres SPREAD -0.5 280
Philadelphia Phillies SPREAD -410 0.5
San Diego Padres MONEY 0
Philadelphia Phillies MONEY 0
OVER 1.5 290
UNDER O 1.5 -430