MLB Baseball
Friday, June 14th 2024 8:15 PM
Finished
Spread
Money
Total
-1.5 160
-102
O7.5 -105
1.5 -180
-108
U7.5 -115
SPREAD
San Diego Padres -1.5 (160)
AVG SPREAD W%: 48 ROI: -6
Jason La Canfora W%: 48 ROI: -6

SPREAD
New York Mets 1.5 (-180)MONEY
San Diego Padres -102
AVG MONEY W%: 50 ROI: -6
David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Andrew Jett W%: 49 ROI: -8 Shane Mickle W%: 51 ROI: -3 Trent Pruitt W%: 51 ROI: -3 Chris King W%: 51 ROI: -4 Pardon My Pick W%: 54 ROI: -1 Drew Martin W%: 47 ROI: -9 Sharp Bettor W%: 50 ROI: -6 Hollywood Anthony W%: 49 ROI: -9 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Nathan Beighle W%: 49 ROI: -5 Will Rogers W%: 53 ROI: -4 Jimmy Adams W%: 49 ROI: -9 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 Terry Kaline W%: 50 ROI: -7 Larry Hartstein (The Maestro) W%: 55 ROI: 4 LVSB Parlay W%: 55 ROI: -7 Dave Price W%: 47 ROI: -9 Jason Sharpe W%: 51 ROI: -4 SenseiSam W%: 53 ROI: -4 Lock City's Best Bet W%: 42 ROI: -18 Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5

MONEY
New York Mets -108
AVG MONEY W%: 49 ROI: -6
Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 Ziti Sports W%: 49 ROI: -6 Smart Money Sports W%: 47 ROI: -10 Arun Shiva W%: 52 ROI: -2 Tony George W%: 48 ROI: -6

TOTAL
UNDER 7.5 (-115)
AVG UNDER W%: 49 ROI: -7
Totals Guru W%: 49 ROI: -7 Dwayne Bryant W%: 49 ROI: -8

TOTAL
OVER 7.5 (-105)
AVG OVER W%: 50 ROI: -4
Trent Pruitt W%: 51 ROI: -3 Nathan Beighle W%: 49 ROI: -5