MLB Baseball
Wednesday, June 12th 2024 7:10 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -225
-105
O8.0 -105
-1.5 185
-105
U8.0 -115
SPREAD
Cleveland Guardians 1.5 (-225)

SPREAD
Cincinnati Reds -1.5 (185)
AVG SPREAD W%: 46 ROI: -11
Griffin Murphy W%: 46 ROI: -11MONEY
Cleveland Guardians -105
AVG MONEY W%: 51 ROI: -2
Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Easy Money Sports W%: 50 ROI: -2 Matt Fargo W%: 47 ROI: -4 Dustin Hawkins W%: 46 ROI: -9 Trace Adams W%: 49 ROI: -6 Sal Michaels W%: 53 ROI: 0 Garion Thorne W%: 62 ROI: 17 Drew Martin W%: 47 ROI: -9

MONEY
Cincinnati Reds -105
AVG MONEY W%: 53 ROI: 0
Paul Biagioli W%: 49 ROI: -5 Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 David Racey W%: 49 ROI: -5 Andrew Jett W%: 49 ROI: -8 Kyle Kirms W%: 49 ROI: -6 Roz Wins W%: 53 ROI: 1 Platinum Plays W%: 55 ROI: 3 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Ryan Dodson W%: 51 ROI: -2 Arun Shiva W%: 52 ROI: -1 Marco D'Angelo W%: 52 ROI: -6 Five Star Sports Picks W%: 53 ROI: -10 The Sharp W%: 72 ROI: 42

TOTAL
UNDER 8.0 (-115)
AVG UNDER W%: 49 ROI: -6
David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 Chad Hartsock W%: 48 ROI: -10 Ryan Dodson W%: 51 ROI: -2

TOTAL
OVER 8.0 (-105)
AVG OVER W%: 49 ROI: -9
Mark Zinno W%: 49 ROI: -9