mlb
Tuesday, September 20th 2022 18:40
Finished
0 Game 5
Tampa Bay Rays SPREAD -1.5 165
Houston Astros SPREAD -190 1.5
AVG SPREAD W%: 54.99 ROI: -1.43
The Champ Team W%: 55.99 ROI: 0.21
Tampa Bay Rays MONEY -136
AVG MONEY W%: 53.22 ROI: -0.65
Carmine Bianco W%: 46.59 ROI: -20.96 Dave Price W%: 52.41 ROI: 3.58 TitaniumPlays W%: 80 ROI: 55.8 Your Daily Capper W%: 38.46 ROI: -32.38
Houston Astros MONEY 126
AVG MONEY W%: 49.5 ROI: -4.15
Dustin Hawkins W%: 40.83 ROI: -20.16 Bobby Conn W%: 58.62 ROI: 14.63 KELSO W%: 51.03 ROI: -4.67
OVER 6.0 -114
UNDER O 6.0 -106

0 FirstFiveInnings 5
Tampa Bay Rays SPREAD -0.5 -100
Houston Astros SPREAD -122 0.5
Tampa Bay Rays MONEY -150
Houston Astros MONEY 130
OVER 3.0 -110
UNDER O 3.0 -110

0 FirstInning 1
Tampa Bay Rays SPREAD -0.5 280
Houston Astros SPREAD -410 0.5
Tampa Bay Rays MONEY 0
Houston Astros MONEY 0
OVER 1.5 360
UNDER O 1.5 -575