MLB Baseball
Thursday, April 25th 2024 3:10 PM
Finished
Spread
Money
Total
-1.5 105
-145
O11.0 -105
1.5 -125
130
U11.0 -115
SPREAD
San Diego Padres -1.5 (105)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -5
Seth Orlemann W%: 49 ROI: -5

SPREAD
Colorado Rockies 1.5 (-125)MONEY
San Diego Padres -145
AVG MONEY W%: 50 ROI: -7
TJ Picks and parlays W%: 49 ROI: -4 Patty Reyes W%: 51 ROI: -4 Kevin V. W%: 53 ROI: -3 Corey Ghee W%: 53 ROI: -3 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Primetime Sports Picks W%: 49 ROI: -8 The Champ W%: 51 ROI: -7 Micah Roberts W%: 47 ROI: -11 Razor Sharp W%: 49 ROI: -8 Ca$h It Baby Sports Picks W%: 54 ROI: -8 Dquan Picks W%: 42 ROI: -20

MONEY
Colorado Rockies 130
AVG MONEY W%: 50 ROI: -4
Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Kenny Walker W%: 48 ROI: -4

TOTAL
UNDER 11.0 (-115)
AVG UNDER W%: 49 ROI: -5
Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Patty Reyes W%: 51 ROI: -4 Seth Orlemann W%: 49 ROI: -5 Dimers W%: 46 ROI: -7

TOTAL
OVER 11.0 (-105)
AVG OVER W%: 53 ROI: 0
Teddy Covers W%: 51 ROI: -2 Platinum Plays W%: 55 ROI: 2