NFL Football
Monday, September 25th 2023 8:15 PM
Finished
Spread
Money
Total
3.0 -100
144
O45.5 -110
-3.0 -120
-165
U45.5 -110
SPREAD
Los Angeles Rams 3.0 (-100)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -8
Will Brinson W%: 38 ROI: -27 Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -8 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 R.J. White W%: 52 ROI: -1 Bosun Akinpelu W%: 50 ROI: -5 Brett Anderson W%: 52 ROI: -0 David Racey W%: 49 ROI: -5 Allen Eastman W%: 57 ROI: 10 Eric Pathi W%: 43 ROI: -12 Elite Sports Picks W%: 48 ROI: -10 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Doug Upstone W%: 48 ROI: -10 Tony George W%: 48 ROI: -5 Sia Nejad W%: 45 ROI: -16 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10 Duck Investments W%: 55 ROI: -2 Worlds Worst Picker W%: 47 ROI: -10 Locks-R-US W%: 55 ROI: -1 Sports Memo (SME) W%: 22 ROI: -53 Juice Picks W%: 55 ROI: -0 John Ryan W%: 50 ROI: -1 Trusted Source W%: 50 ROI: -8 Analytics Capper W%: 51 ROI: -2 Best Bet Analytics W%: 38 ROI: -26 1 Sports Picks W%: 63 ROI: 1 Pro Players Club W%: 54 ROI: 2 Arun Shiva W%: 52 ROI: -1

SPREAD
Cincinnati Bengals -3.0 (-120)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
Mike Fink W%: 54 ROI: -0 The Betting Queen W%: 53 ROI: 0 Tony Sink W%: 49 ROI: -4 Cole Faxon W%: 45 ROI: -11 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Kevin Dolan W%: 48 ROI: -7 Mike McClure W%: 54 ROI: 3 Griffin Murphy W%: 46 ROI: -11 CleInsider W%: 50 ROI: -3 Five Star Sports Picks W%: 53 ROI: -10 Relentless Sports Consulting W%: 44 ROI: -21 Mike Tierney W%: 48 ROI: -9 Hammerin Hank W%: 55 ROI: 3 Adam Silverstein W%: 54 ROI: 3MONEY
Los Angeles Rams 144
AVG MONEY W%: 46 ROI: -10
Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 LVSB Underdog W%: 35 ROI: -18 Liev Jackson W%: 42 ROI: -17 Stuntalot W%: 54 ROI: -6

MONEY
Cincinnati Bengals -165
AVG MONEY W%: 55 ROI: -2
Terry Edelmann W%: 65 ROI: 18 Ziti Sports W%: 49 ROI: -6 Dimers W%: 46 ROI: -7 The Champ W%: 51 ROI: -7 Extreme Sports Locks W%: 50 ROI: -7 Five Star Sports Picks W%: 53 ROI: -10 VegasMirabet W%: 41 ROI: -25 Your Daily Capper W%: 56 ROI: 1 Sharp Investments W%: 48 ROI: -12 The Hustlers Room W%: 59 ROI: 2 Matt Severance W%: 56 ROI: -5 Erik Kuselias W%: 50 ROI: -10 Trust My System W%: 51 ROI: -8 6 Figure Only W%: 50 ROI: -13 Exclusive Source W%: 100 ROI: 61

TOTAL
UNDER 45.5 (-110)
AVG UNDER W%: 53 ROI: -2
Bosun Akinpelu W%: 50 ROI: -5 R&R Totals W%: 48 ROI: -9 Bobby Conn W%: 56 ROI: 6 Totals Guru W%: 49 ROI: -6 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Trace Adams W%: 49 ROI: -6 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 Parlay Travy W%: 73 ROI: 13

TOTAL
OVER 45.5 (-110)
AVG OVER W%: 53 ROI: -1
The Betting Queen W%: 53 ROI: 0 Offshore Picks W%: 53 ROI: 3 Jimmy Boyd W%: 53 ROI: 1 The Champ W%: 51 ROI: -7 Duck Investments W%: 55 ROI: -2