NFL Football
Sunday, October 8th 2023 1:00 PM
Finished
Spread
Money
Total
9.5 -110
368
O43.5 -110
-9.5 -110
-470
U43.5 -110
SPREAD
Carolina Panthers 9.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Arun Shiva W%: 52 ROI: -1 Mike Tierney W%: 48 ROI: -9 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Against the Public Dana Lane W%: 50 ROI: -5 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Kenny Walker W%: 48 ROI: -4 Josh Nagel W%: 49 ROI: -7 Worlds Worst Picker W%: 47 ROI: -10 Sean Murphy W%: 54 ROI: 2 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 Freddy Wills W%: 48 ROI: -10 Trust My System W%: 51 ROI: -8 Rob Vinciletti W%: 54 ROI: -0

SPREAD
Detroit Lions -9.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 51 ROI: -4
Larry Hartstein (The Maestro) W%: 55 ROI: 3 R.J. White W%: 52 ROI: -1 Jason Sharpe W%: 51 ROI: -4 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Ross Tucker W%: 52 ROI: -3 Chris Farley W%: 57 ROI: 8 The Tower W%: 53 ROI: 4 Jason Raffoul W%: 48 ROI: -9 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 AJ Apollo W%: 25 ROI: -52 Allen Eastman W%: 57 ROI: 10 Trace Adams W%: 49 ROI: -6 Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 ConsensusPix W%: 54 ROI: -8 Ziti Sports W%: 49 ROI: -6 IAmParlayP W%: 59 ROI: 4 Ca$h It Baby Sports Picks W%: 54 ROI: -8 Lenny Stevens W%: 49 ROI: -7 1 Sports Picks W%: 63 ROI: 1 Adam Silverstein W%: 54 ROI: 3MONEY
Carolina Panthers 368

MONEY
Detroit Lions -470

TOTAL
UNDER 43.5 (-110)
AVG UNDER W%: 51 ROI: -3
David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 Sean Higgs W%: 46 ROI: -11 R.J. White W%: 52 ROI: -1 Chris Farley W%: 57 ROI: 8 Corey Ghee W%: 53 ROI: -3 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6

TOTAL
OVER 43.5 (-110)
AVG OVER W%: 51 ROI: -2
Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Vaughn Wilson W%: 55 ROI: 3 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Totals Guru W%: 49 ROI: -6