MLB Baseball
Friday, June 14th 2024 7:00 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -168
126
O7.5 -118
-1.5 147
-144
U7.5 -102
SPREAD
Cleveland Guardians 1.5 (-168)

SPREAD
Toronto Blue Jays -1.5 (147)MONEY
Cleveland Guardians 126
AVG MONEY W%: 49 ROI: -7
Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Kyle Kirms W%: 49 ROI: -6 Jeff Alexander W%: 52 ROI: 1 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Griffin Murphy W%: 46 ROI: -11 Payton Shanks W%: 50 ROI: -5 Big Al W%: 51 ROI: -5 Vegas Writer W%: 49 ROI: -6 Drew Martin W%: 47 ROI: -9 Arun Shiva W%: 52 ROI: -1 Elijah Spann W%: 38 ROI: -26 Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 The Champ W%: 51 ROI: -7 Extreme Sports Locks W%: 50 ROI: -7 Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5

MONEY
Toronto Blue Jays -144
AVG MONEY W%: 51 ROI: -5
Parlay's Pundit W%: 49 ROI: -8 David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 Cameron Picks and parlays W%: 51 ROI: -4 Football Jesus W%: 53 ROI: -2 David Racey W%: 49 ROI: -5 Seamus Cole W%: 51 ROI: -2 Ben Burns W%: 53 ROI: -4 Ty Gaston W%: 49 ROI: -6 LC Sports W%: 53 ROI: 0 Mark Ruelle W%: 52 ROI: -2 Mike Wynn W%: 50 ROI: -6 Razor Sharp W%: 50 ROI: -6 Arthur Ralph W%: 55 ROI: 4 Duck Investments W%: 55 ROI: -2 PickStream W%: 41 ROI: -26 Five Star Sports Picks W%: 53 ROI: -10

TOTAL
UNDER 7.5 (-102)
AVG UNDER W%: 50 ROI: -4
Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Seamus Cole W%: 51 ROI: -2 Payton Shanks W%: 50 ROI: -5 Gianni the Greek W%: 50 ROI: -3

TOTAL
OVER 7.5 (-118)
AVG OVER W%: 52 ROI: -2
Shane Mickle W%: 51 ROI: -3 Jack Banks W%: 53 ROI: -0