MLB Baseball
Thursday, June 13th 2024 9:40 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -234
-104
O6.5 -118
-1.5 200
-108
U6.5 -102
SPREAD
Chicago White Sox 1.5 (-234)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Craig Trapp W%: 49 ROI: -5

SPREAD
Seattle Mariners -1.5 (200)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -6
Randy Chambers W%: 49 ROI: -6MONEY
Chicago White Sox -104
AVG MONEY W%: 49 ROI: -6
Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Dustin Hawkins W%: 46 ROI: -9 SDQL Gurus W%: 50 ROI: -2 Brian Bitler W%: 49 ROI: -5 Sean Higgs W%: 46 ROI: -11 Ryan Dodson W%: 51 ROI: -2 Extreme Sports Locks W%: 50 ROI: -7

MONEY
Seattle Mariners -108
AVG MONEY W%: 50 ROI: -6
Tony Sink W%: 49 ROI: -4 Cameron Picks and parlays W%: 51 ROI: -4 Mark Ruelle W%: 52 ROI: -2 Craig Forde W%: 50 ROI: -4 Ricky Tran W%: 56 ROI: -2 Jesse Schule W%: 50 ROI: -10 Chris Jordan W%: 43 ROI: -16 Drew Martin W%: 47 ROI: -9 The Champ W%: 51 ROI: -7

TOTAL
UNDER 6.5 (-102)
AVG UNDER W%: 51 ROI: -3
Craig Forde W%: 50 ROI: -4 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10 SDQL Gurus W%: 50 ROI: -2 LT Profit W%: 57 ROI: 8 Steve Merril W%: 51 ROI: -3 Dwayne Bryant W%: 49 ROI: -7 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Elite Sports Picks W%: 48 ROI: -10 Kevin Thomas W%: 53 ROI: 3 Arun Shiva W%: 52 ROI: -1 Troy Wins W%: 56 ROI: -2

TOTAL
OVER 6.5 (-118)
AVG OVER W%: 49 ROI: -8
Jesse Schule W%: 50 ROI: -10 Gregg Shaker W%: 45 ROI: -13 Ryan Dodson W%: 51 ROI: -2