nfl
Sunday, November 6th 2022 13:00
Finished
20 Game 17
New York Jets SPREAD 10.5 -110
AVG SPREAD W%: 47.41 ROI: -11.75
Jeff Alexander W%: 38.79 ROI: -26.14 Jim Feist W%: 47.17 ROI: -12.03 Marc Lawrence W%: 52.63 ROI: -4 Milan Wolkosky W%: 33.33 ROI: -36.73 The Champ Team W%: 55.99 ROI: 0.21
Buffalo Bills SPREAD -110 -10.5
AVG SPREAD W%: 49.24 ROI: -6.29
MIKE NORTH W%: 32.43 ROI: -37.92 Matt Rivers W%: 33.33 ROI: -36.33 XS Sports Picks W%: 44.44 ROI: -12.31 Dave Price W%: 52.41 ROI: 3.58 Sean Higgs W%: 85.71 ROI: 49.29 Indian Cowboy W%: 50 ROI: -5.38 Northcoast W%: 54.55 ROI: 4.36 John Rainey W%: 40 ROI: -23.48
New York Jets MONEY 427
Buffalo Bills MONEY -560
OVER 46.0 -110
AVG OVER W%: 46.15 ROI: -11.77
Charlie Sports W%: 46.15 ROI: -11.77
UNDER O 46.0 -110
AVG UNDER W%: 54.82 ROI: 5.22
BOBBY BRUBECK W%: 49.02 ROI: -6.1 Kyle Hunter W%: 42.86 ROI: -7.29 Northcoast W%: 54.55 ROI: 4.36 Oskeim Sports W%: 63.64 ROI: 16.23

10 FirstHalf 14
New York Jets SPREAD 6.5 -105
Buffalo Bills SPREAD -115 -6.5
New York Jets MONEY 269
Buffalo Bills MONEY -336
OVER 23.5 -110
UNDER O 23.5 -110

10 SecondHalf 3
New York Jets SPREAD 0.0 0
Buffalo Bills SPREAD 0 0.0
New York Jets MONEY 0
Buffalo Bills MONEY 0
OVER 0.0 0
UNDER O 0.0 0

3 FirstQuarter 7
New York Jets SPREAD 3.0 -120
Buffalo Bills SPREAD -105 -3.0
New York Jets MONEY 192
Buffalo Bills MONEY -237
OVER 9.5 -110
UNDER O 9.5 -115

7 SecondQuarter 7
New York Jets SPREAD 3.5 -115
Buffalo Bills SPREAD -110 -3.5
New York Jets MONEY 170
Buffalo Bills MONEY -230
OVER 14.5 102
UNDER O 14.5 -127

7 ThirdQuarter 0
New York Jets SPREAD 3.0 -115
Buffalo Bills SPREAD -115 -3.0
New York Jets MONEY 200
Buffalo Bills MONEY -262
OVER 9.5 -115
UNDER O 9.5 -110

3 FourthQuarter 3
New York Jets SPREAD 0.5 100
Buffalo Bills SPREAD -125 -0.5
New York Jets MONEY 200
Buffalo Bills MONEY -257
OVER 13.0 -110
UNDER O 13.0 -120