MLB Baseball
Monday, June 10th 2024 8:10 PM
Finished
Spread
Money
Total
-1.5 140
-110
O8.5 -105
1.5 -162
-101
U8.5 -117
SPREAD
New York Yankees -1.5 (140)

SPREAD
Kansas City Royals 1.5 (-162)
AVG SPREAD W%: 52 ROI: -5
Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 The Champ W%: 51 ROI: -7 ProSportsPicks W%: 48 ROI: -15 AF Sports W%: 60 ROI: 10MONEY
New York Yankees -110
AVG MONEY W%: 50 ROI: -6
Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 Kevin V. W%: 53 ROI: -3 Craig Forde W%: 50 ROI: -4 Jason Fragomeni W%: 53 ROI: -3 Jim Feist W%: 44 ROI: -15 Sharp Bettor W%: 50 ROI: -6 Skip Snow W%: 45 ROI: -13 William Burns W%: 57 ROI: 4 Jason Sharpe W%: 51 ROI: -4 Chris Jordan W%: 42 ROI: -17 Drew Martin W%: 47 ROI: -9

MONEY
Kansas City Royals -101
AVG MONEY W%: 48 ROI: -6
Kevin Thomas W%: 53 ROI: 3 Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Timothy Earle W%: 45 ROI: -10 Eric Pathi W%: 43 ROI: -12 Jason La Canfora W%: 48 ROI: -6 Rocketman W%: 47 ROI: -12 Aengus Moorehead W%: 50 ROI: -4 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -9 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 LVSB Underdog W%: 35 ROI: -18 Jimmy Boyd W%: 53 ROI: 1 Black Widow W%: 50 ROI: -5 Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 Jack Jones W%: 51 ROI: -2 Rocky Atkinson W%: 50 ROI: -6 Petros Picks W%: 50 ROI: -7

TOTAL
UNDER 8.5 (-117)
AVG UNDER W%: 50 ROI: -6
Craig Forde W%: 50 ROI: -4 Brandon Lee W%: 50 ROI: -5 Tony Sacco W%: 49 ROI: -9

TOTAL
OVER 8.5 (-105)
AVG OVER W%: 51 ROI: -4
Against the Public Dana Lane W%: 50 ROI: -5 Skip Snow W%: 45 ROI: -13 Las Vegas Cris W%: 52 ROI: -3 Mike McClure W%: 54 ROI: 3 Arun Shiva W%: 52 ROI: -2