NFL Football
Sunday, September 24th 2023 1:00 PM
Finished
Spread
Money
Total
7.5 -118
286
O43.5 -110
-7.5 -102
-366
U43.5 -110
SPREAD
Houston Texans 7.5 (-118)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
Action Pro System W%: 44 ROI: -15 Joseph D'Amico W%: 56 ROI: 3 Andrew Ortenberg W%: 48 ROI: -9 Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Rocky Atkinson W%: 50 ROI: -5 Mike Lundin W%: 51 ROI: -5 Guaranteed Picks W%: 56 ROI: 9 Rocketman W%: 47 ROI: -11 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 The Insider W%: 46 ROI: -13 Ian Cameron W%: 53 ROI: 2 Tommy G W%: 51 ROI: -9 Josh Nagel W%: 49 ROI: -7 John Ryan W%: 50 ROI: -1 Analytics Capper W%: 51 ROI: -2 Trusted Source W%: 50 ROI: -8

SPREAD
Jacksonville Jaguars -7.5 (-102)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
Cameron Picks and parlays W%: 51 ROI: -4 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Chris Jordan W%: 43 ROI: -16 R.J. White W%: 52 ROI: -1 Payton Shanks W%: 50 ROI: -5 Craig Forde W%: 50 ROI: -4 The Tower W%: 53 ROI: 4 David Racey W%: 49 ROI: -5 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Z Code System W%: 50 ROI: -4 Micah Roberts W%: 47 ROI: -11 Hunter Price W%: 51 ROI: -5 BTO pros W%: 43 ROI: -15 Larry Hartstein (The Maestro) W%: 55 ROI: 3 The Champ W%: 51 ROI: -7 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10MONEY
Houston Texans 286

MONEY
Jacksonville Jaguars -366
AVG MONEY W%: 61 ROI: 3
Extreme Sports Locks W%: 50 ROI: -7 Parlay Travy W%: 73 ROI: 13

TOTAL
UNDER 43.5 (-110)
AVG UNDER W%: 49 ROI: -6
Craig Trapp W%: 49 ROI: -5 Payton Shanks W%: 50 ROI: -5 Craig Forde W%: 50 ROI: -4 Timothy Earle W%: 45 ROI: -10

TOTAL
OVER 43.5 (-110)
AVG OVER W%: 50 ROI: -6
Dominick Petrillo W%: 49 ROI: -9 Andrew Ortenberg W%: 48 ROI: -9 Z Code System W%: 50 ROI: -4 Timothy Black W%: 47 ROI: -10 Kyle Hunter W%: 50 ROI: -5 Ian Cameron W%: 53 ROI: 2 Stuntalot W%: 54 ROI: -6